Nhật ra quy chế mới ngăn ngừa tình trạng tử vong do làm việc quá sức

Tại Nhật tình trạng tử vong do làm việc kiệt sức diến ra khá nhiều. Đây đang trở thành một vấn nạn của xứ sở mặt trời mọc. 

Các bộ trưởng trong Chính phủ Nhật Bản đã thông qua quy chế mới để ngăn chặn tình trạng tử vong do làm việc quá sức, tiếng Nhật gọi là “karoshi”.

Theo quy chế mới đặt mục tiêu có ít nhất 10% số công ty Nhật thực hiện chế độ nghỉ giữa giờ cho nhân viên đến trước năm 2020.

Cũng theo quy chế này yêu cầu các công ty cho phép nhân viên của mình được nghỉ giải lao một số giờ nhất định. Song tính đến năm 2017 chỉ có 1,4% công ty thực hiện quy định này.

Văn bản được soạn thảo vào năm 2015 và dự kiến sẽ được đánh giá sơ bộ sau mỗi 3 năm.

Quy chế mới thúc giục các công ty có chế độ hỗ trợ tinh thần tốt hơn cho người lao động trẻ, cải thiện điều kiện làm việc trong bối cảnh số người lao động cao tuổi ngày càng tăng.