Đăng ký bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà ở CANADA- Vài lời dặn theo kinh nghiệm bản thân

Như các bạn thấy, theo trang https://www.canada.ca/…/tell-us-you-want-sponsor-parent-gra… thì đúng 12 g trưa (giờ miền Đông của Canada), Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) bắt đầu cho phép mọi người vào đăng ký ý định bảo lãnh cha mẹ hoặc/và ông bà. Khi đủ 20 000 người đăng ký thì mẫu đơn đăng ký ý định sẽ không còn nữa. Do đó, các bạn nên vào trang đó một vài phút trước 12 g trưa vì theo bản thân tôi thì chỉ trong vòng khoảng 30 phút thì IRCC sẽ nhận đầy đủ 20 000 người.

Trong chương trình Mon Projet Québec, khi Quebec loan báo ngày nhận 5 000 hồ sơ qua mạng vào năm 2015, ngày hôm đúng giờ mạng mở ra đã có khoảng trên dưới 100 000 người xếp hàng. Hệ thống Mon Projet Quebec không cho phép nhiều người đăng nhập cùng một lúc trong khi hệ thống của IRCC cho phép nhiều người đăng nhập cùng một lúc.

Trong chương trính Mon Projet Québec lúc bấy giờ, nhiều người nhờ bạn bè người thân của mình xếp hàng giúp mình để có cơ hội đăng ký. Bây giờ, theo lời của những người trong ban chấp hành của Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC) thì qua những cuộc họp giữa IRCC và CAPIC, IRCC cho biết sẽ phạt những người đăng ký ý định bảo lãnh cha mẹ nhiều lần. Những người đăng ký nhiều lần sẽ bị loại. Do đó, các bạn không thể nhờ thêm bạn bè người thân của các bạn vào đăng ký chung với các bạn nhằm mục đích người nào được trước thì tốt cho mình.

Dựa trên những năm trước, các bạn sẽ cần những thông tin sau đây để đăng ký ý định bảo lãnh cha mẹ hoặc/và ông bà :

– Họ

– Tên

– Ngày tháng năm sanh

– Quốc gia sanh đẻ

– Địa chỉ nhà

– Số điện thoại

– Địa chỉ email (phải ghi 2 lần để xác nhận địa chỉ email)

Chúc các bạn may mắn.

Hung Viet Can