C.ưỡng đ.oạt tiền lương thực tập sinh Việt Nam để làm thành “Tiền ch.ống tr.ốn” – một ông giám đốc nhà máy đã bị điều tra về v.i ph.ạm luật lao động

C.ư.ỡ.n.g đ.o.ạ.t tiền lương thực tập sinh Việt Nam để làm thành “Tiền c.h.ố.n.g t.r.ố.n” – một ông giám đốc nhà máy đã bị đ.i.ề.u t.r.a về v.i p.h.ạ.m luật lao động.

Theo đài NHK, thì một ông giám đốc nhà máy may mặc「昭和ドレストワダ研究社」tại Aomori đang b.ị cơ quan chức trách đ.i.ề.u t.r.a về hành vi v.i p.h.ạ.m luật lao động.

Cưỡng đoạt tiền lương thực tập sinh Việt Nam để làm thành “Tiền chống trốn” – một ông giám đốc nhà máy đã bị điều tra về vi phạm luật lao động.Theo đài NHK, thì một ông giám đốc nhà máy may mặc「昭和ドレストワダ研究社」tại Aomori đang bị cơ quan chức trách điều tra về hành vi vi phạm luật lao động, khi cưỡng đoạt một phần tiền lương của 7 thực tập sinh Việt Nam tương đương 280.000¥, và sổ ngân hàng với mục đích “chống thực tập sinh bỏ trốn”. Và theo cảnh sát thì số tiền “chống trốn” thực tế mà giám đốc này thu giữ của các lao động từ một phần lấy từ tiền làm tăng ca thì phải hơn 225 man. Hành vi này chắc có lẽ không mới với nhiều người đi theo chế độ tts.

Sugoiさんの投稿 2018年10月28日日曜日

Ông này b.ị cáo buộc đã c.ư.ỡ.n.g đ.o.ạ.t một phần tiền lương của 7 thực tập sinh Việt Nam tương đương 280.000¥, và sổ ngân hàng với mục đích “c.h.ố.n.g thực tập sinh b.ỏ t.r.ố.n”.

Và theo cảnh sát thì số tiền “chống trốn” thực tế mà giám đốc này thu giữ của các lao động từ một phần lấy từ tiền làm tăng ca thì phải hơn 225 man.

Hành vi này chắc có lẽ không mới với nhiều người đi theo chế độ tts.

Chính vì thế, các bạn trước khi sang nhớ tìm hiểu thật kỹ trước nhé!!!

Chúc các bạn thành công….

Nếu thấy bài viết của tinnhatban.com thú vị hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng biết tin tức thú vị này nhé!!!